Regulamin klubu

Zasady Funkcjonowania FCKP

Zasady funkcjonowania FCKP i składki dotyczą każdego członka naszego klubu bez wyjątku.

1.) Struktura FCKP
2.) Wstąpienie do FCKP
3.) Zasady dostępu do forum

1. Struktura FCKP

1. Zarząd
2. Klubowicze
3. Grupa Pełnego Dostępu
4. Nowi (grupa50)

Pełnia władzy w klubie należy do Zarządu

2. Wstąpienie do FCKP

Każdy nowo zarejestrowany użytkownik forum ma prawie pełen dostęp do wszystkich działów, póki nie przekroczy 50 postów. Jest to czas na podjęcie decyzji czy ma się ochotę na bycie w klubie.. Po przekroczeniu 50 postów jeśli nie wpłaciło się składki traci się dostęp do większości działów forum..
1. Składka jest oplata wyłącznie za pełen dostęp forum, nie powoduje ona automatycznie przynależności do klubu, ale bez niej nie można być klubowiczem.
2. Po wpłaceniu składki nowa osoba nie wysyła danych do PortFolio ani fotki.. Jednocześnie nie wstępuje automatycznie do klubu.
3. Gdy poznamy nową osobę, Zarząd wysyła z własnej inicjatywy lub na wniosek innych klubowiczów, przedstawiony któremukolwiek z członków Zarządu, propozycje wstąpienia do klubu, co wiąże się z wysłaniem danych do PortFolio i fotki. Warunkiem jest uczestniczenie w ogólnopolskim spotkaniu i rekomendacja ze strony osób, które miały przyjemność poznać nową osobę. Po wstąpieniu do klubu klubowicz wszelkie prawa związane z byciem członkiem klubu.
4. Po 3 miesiącach od zarejestrowania na forum, użytkownik może sam wysunąć wniosek o przyjęcie go do FCKP. Wniosek Wysyła do jednego z członków zarządu.
5. W wyjątkowych przypadkach działania na szkodę FCKP lub innych przypadkach działań niezgodnych z zasadami klubu, obecny klubowicz może być usunięty z naszej społeczności. Powyższe dotyczy tak klubowiczów jak i każdego innego użytkownika forum. Za weryfikację i rozpatrywanie związanych z nią wniosków klubowiczów odpowiedzialny będzie Zarząd..

Składki Klubowe

Klub nie jest komercyjny i ani złotówka nie trafia do prywatnej kieszeni kogokolwiek z klubu. Pozwalają nam one jednak na funkcjonowanie, organizowanie imprez, zakup gadżetów itp.

* roczna – 70 zł
* dla płacących w ciągu roku 10zł + 5zł za każdy miesiąc do końca roku

Składka ?drugiej połowy? klubowicza wynosi 50% składki obliczonej według powyższych zasad

Wpłaty należy kierować na konto klubowe.
Bank: mBank
nr. konta:65 1140 2004 0000 3102 3104 2571 , Radosław Szymański
z dopiskiem: FCKP, imię i nazwisko, nick, składka klubowa

ad.3 Wysłanie danych do Portfolio

a) wypełnić formularz danych do Port Folio i wysłać zdjęcie (swoje, nie samochodu, dłuższy bok zdjęcia może mieć max 800 pix, a zdjęcie nie powinno ważyć wiecej niż 100 kb – inne nie będą przyjmowane) – Dane zostaną umieszczone na Forum FCKP w dziale Port Folio i będą dostępne wyłącznie dla innych klubowiczów. http://forum.fiatcoupe.pl/formularz.php

i na wszelki wypadek jeszcze raz:
dłuższy bok zdjęcia może mieć max 800 pix, a zdjęcie nie powinno ważyć wiecej niż 100 kb – inne nie będą przyjmowane

Co daje nam płacenie składki.

Składki płacicie dla siebie.. ani złotówka nie trafia do prywatnej kieszeni, te pieniądze znacznie ułatwiają nam organizowanie wszelkich imprez i innych spraw związanych z prowadzeniem klubu.. Składki dają Wam także prawo do korzystania z przywilejów jakie przysługują klubowiczom i świadomość wspólnego tworzenia FCKP, a ujmując to w punktach:
1. Pewność, że klub będzie istniał i będzie miał za co opłacić swoje miejsce w sieci i domenę..
2. Pełen dostęp do działu Encyklopedia Techniczna Coupe, pozostałych działów tematycznych i Instrukcji Napraw
3. Namiary na części używane i możliwość zakupu oryginalnych części z rabatem 30% lub większym
4. Możliwość zakupu gadżetów klubowych
5. Mniejsze koszty opłat zlotowych i pierwszeństwo w uczestnictwie, gdy jest ograniczona ilość miejsc.
6. Wszelkie wynegocjowane rabaty i zniżki w warsztatach, sklepach, hamowniach itp.
7. Świadomość bycia częścią paczki fajnych ludzi, na których można polegać w ciężkich chwilach związanych z eksploatacją auta i nie tylko.

3. Zasady dostępu do forum:

I. Dostęp dla tych, którzy nie przekroczyli 50 postów i nie są klubowiczami (grupa 50)

Działy dostępne do czytania i pisania:

Informacja
Przedstaw się
Forum Ogólne FCKP
Klubowy czat
Zloty.. Spoty.. itp
Pasja dwóch kółek
Handel – wszystkie działy (po wypełnieniu formularza zamieszczonego w działach ze sprzedażą)
Modyfikacje ? wszystkie działy
Problemy i porady natury technicznej
Prawo czytania działów Encyklopedii

II. Dostęp dla tych, którzy przekroczyli 50 postów i nie są klubowiczami

1. Działy dostępne do czytania i pisania:

Informacja
Klubowy czat
Handel ? wszystkie działy

2. Działy dostępne tylko do odczytu

Przedstaw się
Forum Ogólne FCKP
Pasja dwóch kółek
Problemy i porady natury technicznej
Modyfikacje ? wszystkie działy

III. Dostęp dla klubowiczów oraz Grupy Pełnego Dostępu (GPD)

1. Działy dostępne do czytania i pisania:
wymienione w pkt. II. 1. oraz
Przedstaw się
Forum Ogólne FCKP
Zloty.. Spoty.. itp
Pasja dwóch kółek
Handel – wszystkie działy
Modyfikacje ? wszystkie działy
Problemy i porady natury technicznej

2. Działy dostępne tylko do odczytu

Wszystkie działy encyklopedii

4. Działy dostępne do odczytu i pisania wyłącznie dla Klubowiczów:
Portfolio Klubowiczów FCKP
Wydział Wewnętrzny

5. Dział z pełnym dostępem wyłącznie dla Zarządu:

Kanał Rządowy

Wszystkie próby ominięcia dostępu np. poprzez pisanie postów technicznych na Forum Ogólnym będą blokowane przez Admina i Moderatorów Forum FCKP i będą skutkowały wyciągnięciem konsekwencji przez ostrzeżenia, blokadę pisania lub pełne zamknięcie dostępu do forum.